NL - FR
K.A.D. bv

Goudvinkenlaan 35 1/1
1500 Halle

+32 (0)2 361 15 80
kad@kadbvba.be

Privacy & Disclaimer

Privacybeleid

De persoonsgegevens die u aan K.A.D. BV verstrekt via het invullen van de contactpagina worden enkel gebruikt om te kunnen antwoorden op uw vraag of om u een offerte toe te sturen. Enkel als hier een bestelling uit voortvloeit worden uw gegevens opgenomen in een database maar ze worden niet verkocht of verstrekt aan derden.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en op de verbetering ervan. Dit gebeurt door een gedagtekend en ondertekend verzoek aan het adres van K.A.D. BV, Goudvinkenlaan 35 1/1, 1500 Halle.

Aansprakelijkheid

Deze website en de inhoud ervan is eigendom van K.A.D. BV. Het is de bezoekers van de website niet toegestaan de informatie van deze website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van K.A.D. BV.
Sommige namen en logo’s vermeld op deze site zijn beschermde handelsmerken en mogen niet door derden gebruikt worden.

K.A.D. BV is niet verantwoordelijk voor de informatie die ter beschikking gesteld worden op externe sites waarnaar zij op haar site een hyperlink voorziet.

K.A.D. BV behoudt zich het recht om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen aan deze website.